Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie z dnia 18.05.2020 r.

w sprawie organizacji grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów i wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

18 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie z dnia 18.05.2020 r.

Zarządzenie z dnia 15.05.2020 r.

zmieniające Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych z dnia 23.03.2020 r.

15 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie z dnia 15.05.2020 r.

Zarządzenie z dnia 14.04.2020 r.

zmieniajace Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnyhc z dnia 23.03.2020 r.

14 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie z dnia 14.04.2020 r.

Zarządzenie z dnia 24.04.2020 r.

zmieniajaće Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalmnych z dnia 23.03.2020 r.

23 marca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie z dnia 24.04.2020 r.

Zarządzenie z dnia 23.03.2020 r.

w sprawie szczegłonych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w związku z zapobiegsniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

23 marca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie z dnia 23.03.2020 r.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

12 marca 2020
Czytaj więcej o: Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

12 marca 2020
Czytaj więcej o: Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019

12 marca 2020
Czytaj więcej o: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019